Projektet "Fra Landsby til Forteby"

"At synliggøre en enestående historie og et unikt stykke af Danmark”. Således har en af bidragyderne til dette projekt sagt. Foruden denne hjemmeside består projektet af et samlingssted ved Volsted Bygade nr. 44, hvor der findes et udsigtstårn og et infohus med oplysende plancher og endelig et sted, hvor der kan grilles og laves bål.

Volsted er på flere punkter en særpræget landsby, og for at udbrede kendskabet hertil, har en kreds af borgere taget initiativ til projekt ”Volsted Forteby”. Det henvender sig, dels til lokalbefolkningen, dels til skolebørn, studerende og turister, der kommer på besøg.

Et andet formål kan beskrives således: For mange år siden mødtes man i smedjen i Volsted Bygade nr. 17 for at snakke om fæles problemer og politik, men smeden døde, og så blev denne funktion flyttet til baglokalet i Brugsen. Så lukkede den, og dermed forsvandt en vigtig del af landsbymiljøet. Nu håber man, at samlingspladsen kan blive en erstatning og være med til at udvikle det sociale liv i byen.

Aalborg Kommune har ydet et bidrag af de midler, der er til de såkaldte fyrtårnsprojekter i landdistrikterne. Andre bidragsydere er Realdania, Friluftsrådet, Volsted Børneklub, Volsted Kirke, SparNord og Nybo Børnetøj.

To udvalg har arbejdet med projektet. Det ene har taget sig af projektstyring, markedsføring, økonomien og forberedelsen af de fysiske rammer:
Karin Winther, Peter Overby, Brian B. Scharling, Kim Andersen, Leif R. Jørgensen og Tine Mikkelsen.

Det andet udvalg har udarbejdet forslag til plancherne og til hjemmesiden:
Malene R. Jørgensen, Kristine B. Scharling, Niels Henriksen og Jens Jørn Kortegaard.

Volsted, november 2009

Byggeriets ildsjæle

RealDania, som bl.a. har støttet vores projekt, har lavet en kampagne for at fremme ildsjælenes arbejde.

Projektet i Volsted har fået omtale her

Ultimate Web