Volsted Kirke

Volsted ligger i Volsted sogn, som sammen med Ferslev og Dall sogne udgør Ferslev-Dall-Volsted pastorat. Sognene har siden menighedsrådsvalget i 2012 haft fælles menighedsråd.

Præst:

Tine Zinck Damgaard
Rævedalsvej 3 
9230 Svenstrup
Tlf. 98 38 12 61
Mail: tzd@km.dk

Se Dall, Ferslev og Volsted kirkes fælles hjemmeside

 

Volsted Kirke

Ultimate Web