Spisning og generalforsamling i Volsted borgerforening

Kl. 18:00: Gratis hjemmelavet klar suppe med boller. Tilmelding til spisning senest 22-02-2020 til Jette H Hansen sms 4053 2097.

Kl. 19:30: Generalforsamlingen med servering af kaffe og kage. Ingen tilmelding til generalforsamlingen – bare mød op senest 19:30

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret fra sidste år, dvs. 150 kr. pr husstand, 75 kr. for enlige og 50 kr. for pensionister.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter til bestyrelsen. Janni Porsborg, Janni Dudek, Brian Scharling, Jette Hansen og Annette Jensen er på valg til bestyrelsen. Jette og Annette genopstiller.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Nu får du chancen for at give dit besyv med i bestyrelsesarbejdet. Der skal vælges mindst ét nyt medlem til bestyrelsen. Der kan vælges 3-5 medlemmer i alt. Der holdes 5-7 bestyrelsesmøder hvert år.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være indgivet til formanden (Brian Scharling) senest 5 dage før generalforsamlingen.

Arrangør: Bestyrelsen ved Brian Scharling 4214 8761 / brianbscharling@gmail.com

Ultimate Web