Hvad er en forteby?

Volsted er en meget karakteristisk forteby med en forte på 8,3 hektar. Det er landets største og mest velbevarede by af denne type. En forteby har en veldefineret grænse udadtil; en grænse, hvor der tidligere var et hegn, som blev lukket om natten for at får, geder og fjerkræ kunne holdes inde om natten. Inden for hegnet blev husene bygget i en række omkring søen, og inden for disse er fællesjorden kaldet forten.

Dette navn har sin rod i det oldnordiske ord forta, hvor første stavelse betyder foran og anden stavelse betyder en sti eller vej for kvæg. Forten var vandingssted for dyrene, og her stod ungkreaturene tøjret. Der var en byhyrde, der holdt opsyn med dyrene i det åbne land om dagen, og som drev dem ind i forten om aftenen.

Det var byens lodsejere, der ejede forten = fællesjorden. Ejendomsretten følger ejendommen og ikke personen. I Jydske Lov fra 1241 findes en beskrivelse af de administrative forhold omkring fællesjorden, som der kaldes ”alle mands eje”. Den blev typisk styret af et ejerlaug,

Forten har også haft et socialt formål som festplads, fx benyttet til Skt. Hansfest og som mødeplads for bystævnet.

Ultimate Web