Fortepladsen

En del af den tidligere bevoksning på det lejede areal fældes for at opnå et godt udsyn ud over fortet og byens karakteristiske udseende. Pladsen afgrænses med lavt flethegn kendt fra fortetiden mod naboerne mod nord og vest.

Fortepladsen skal både fungere som byens samlingssted og som et historisk opholdsted, hvor nutidens mennesker får muligheden for at indleve sig i datidens samfund på en legende måde. Via informationstavler, visuelle og interaktive rekvisitter samt diverse aktiviteter fortælles historien om Volsted som forteby og de helt specielle forhold, der kendetegner en forteby. 

Hvor det er forsvarligt muligt, vil beboerne bliver inviteret til en workshop, hvor der skal udarbejdes rekvisitter. Dette vil styrke sammenholdet og ejerskabet for projektet. I forbindelse med træskærearbejdet ved bålplads og legehjørne, inddrages en professionel træskærer, så kvalitet og udformning sker med respekt for materiale og idéen bag forteprojektet.

Informationstårn

På pladsens nordvestlige hjørne placeres informationstårnet. Adgangen til tårnet sker via en lettilgængelig udvendig trappe. På tårnet etableres endvidere klatregreb samt rutschebane, hvorved tårnet inviterer alle målgrupper til leg og læring.

Tårnet har en sådan højde, at man fra platformen nemt kan overskue byen. På platformen etableres informationsplancher med fortegnede kort, samt tilhørende historier om livet i byen. I tårnet kan man på illustrationerne se, hvordan der i Volsted blev foretaget en stjerneudskiftning uden udflytning. Det er grunden til, at byen i dag stadig ligger omkring fortet, med gadekæret i midten. I dag er mange af byens funktioner forsvundet, men på fortegnede oversigtskort, hvor husene fremstår i profil, vil man kunne fornemme det tidligere bysamfund. Byens tidligere funktioner såsom smed, slagter, brugs, købmænd , skole, kirke , landmænd osv. vil være indtegnet.

Bålpladsen

Mod det nordvestlige hjørne, hvor pladsen er naturlig hævet, placeres en bålplads. Siddepladser fremstilles af træ og kan endvidere benyttes som 'jorden er giftig' rekvisitter.

Aktivitetsende

I den østlige ende findes aktivitetsområdet. Der er bl.a. placeret en tyr. Tyren skal illustrere historien om datidens avlstyr, der bedækkede byens besætninger efter princippet, en by - en tyr. Historien kan læses på en planche ved tyren. Rundt om tyren placeres udskårne husdyr i træ. Dyrene fremstilles som vippe- og balancerekvisitter.

Stævnetræ

Central placeret på fortepladsen 'plantes' et egetræ. Rundt om træet og i form som fortebyens opbygning, etableres bede med gamle danske krydderurter. mv. Træet er tænkt som et mødested for byens unge.

Krydderurtebed

I krydderurtebedet plantes 'bondens' medicin- og nytteurter. Bedene kan bruges som visuel sanse- og smagsoplevelse samt som ekstra krydderi til bålmaden.

Fugleredegyngen

Sansegyngen er et stort ønske fra byens børn og unge, og den bruges med stor fornøjelse.

Informationshus

I det sydvestlige hjørne etableres en firkantet bygning udført i træ. Mod nord og øst er bygningens sider åbne, så man fra siddepladserne i huset har udsigt over både forteplads og forteby. På de øvrige sider placeres informationstavler om livet i fortebyen. Bla. gamle lege, madopskrifter, personskildringer mv.

Oversigt over pladsen

Se indretningen af pladsen her

Ultimate Web