Lejebetingelser

Lejeperiode

 • Festdagen kl 11.00 til næste morgen kl. 10.00.

Lejepris:

 • Arrangement dagen: kr. 1.800,00 + forbrug, kr. 3,00 pr. kWh strømforbrug i den tid man har huset til rådighed.
 • Dagen før / efter: kr. 500,00 pr. dag. Hvis man ønsker at sikre sig huset til borddækning og oprydning. Er huset ikke lejet ud er vi fleksible med tiden.
 • Depositum: kr. 1.000,00.

Halvdags

 • Der kan aftales møde- og halvdagsarrangementer individuelt.

Middag

 • Lejeperiode for frokostarrangementer kan aftales individuelt.

Betaling

 • Straks kr. 1200,00. Reservationen er først gyldig, når udlejer kan se betalingen på sin konto, og kontrakten er returneret i underskreven stand, på mail eller post. Dette beløb tilbagebetales ikke hvis aftalen opsiges.
 • 14 dage før lejemålets begyndelse betales kr. 1500,00 som udgør restleje og depositum. 
 • Udlejer forbeholder sig ret til prisændringer, på lejemål indgået mere end 12 måneder i forvejen. Samt ved pris og afgiftsændringer og som udlejer ikke har indflydelse på.

Betingelser

 • Udlejer forbeholder sig ret til yderligere krav for ødelæggelser, mangler og manglende rengøring mm. 
 • Lejer (navn på kontrakten) hæfter for alle skader og bortkommet inventar, i forbindelse med lejemålet, inde som ude f.eks. ituslået porcelæn, glas, vinduer, borde, stole, billeder og lignende.
 • Lejer skal være minimum 25 år, og være til stede under arrangementet.
 • Finder man noget kritisabelt ved modtagelsen, skal man straks kontakte udlejeren eller en kontaktperson.
 • Skader der er opstået under lejemålet, skal meldes til udlejer senest ved nøgleaflevering. Kontrol og optælling finder sted af udlejer inden depositum tilbagebetales.
 • Kanel, peber og ris m.m. er under alle omstændigheder forbudt at kaste med indendørs, erstatning og rengøring herfor er for lejers regning. 
 • Gør man sig skyldig i, at der skal tilkaldes håndværkere, bliver det for lejers regning, og på det tidspunkt det måtte være nødvendigt.
 • Det eneste sted, der må skrues på varmeanlægget er på radiatorerne.
 • Det er ikke tilladt at bruge husets service til at hjembringe evt. overskydende mad, man medbringer selv udstyr til dette.
 • Stole og borde må ikke tages ud.
 • Der må ikke ryges i huset.
 • Udlejer kan ikke drages til ansvar og erstatning, for fejl, mangler, tyveri mm.
 • Vi anbefaler at skrue ned for varmen når arrangementet er afholdt for at spare på varmen.
 • Ligeledes anbefales det at tænke over, hvor længe opvaskemaskinen står tændt.

Huset

 • Af hensyn til brandmyndighederne, er det ikke tilladt at overnatte i huset.
 • Huset er godkendt til 72 gæster.

Medbring

 • Man skal selv medbringe viskestykker, karklude, opvaskemiddel, affaldssække, håndklæder, toiletpapir, håndsæbe, m.m.
 • Evt. poser og/eller skåle mm. til madrester.
 • Kaffefilter til kaffeanlægget er i huset.

Rengøring

 • Støvsuger, koste, spande, fejebakke, gulvskrubbe, svaber, gulvklude, rengøringsmiddel og opvaskemiddel til maskinen er i huset.

Køkkenet

 • Al service skal vaskes op og sættes tørt på plads i henhold til opmærkningen.
 • Ovn, kummefryser og køleskab skal efterlades rengjorte, og stå åbne.
 • Opvaskemaskine tømmes, rengøres, vand pumpes ud og rist skylles.
 • Kaffeanlæg tømmes for filter og skylles.
 • Lyse-/fyrfadsstager skal rengøres for stearinrester.
 • Alt affald skal fjernes.
 • Gulvet fejes og vaskes.

Salen

 • Borde og stole skal sættes på plads.
 • Alt affald fjernes.
 • Gulvene fejes.

Toiletter

 • Alt affald fjernes.
 • Gulve fejes.

Indgangsparti

 • Alt affald fjernes.
 • Gulvet fejes.

Oprydning ude

 • Udendørs skal ryddes for cigaretskod, papir og lignende.
 • Der er opstillet containere til affald og tomme flasker ved forsamlingshuset.
 • Al manglende oprydning og rengøring vil blive afregnet til kr. 200,00 pr. påbegyndt time.
Ultimate Web