I de sidste 1½ år har projektet "Volsted - Energilandsby i front" arbejdet på flere fronter.

Der er blevet afholdt informationsmøder i forsamlingshuset og hos EnergiNord.

 

Flere har fået termograferet huse af Energinord eller SparNord, og efterfølgende investeret i energiforbedrende løsninger.

 

  

Mange har fundet sammen på kryds og tværs for at udveksle erfaringer inden for isolering, fyringsmuligheder og ikke mindst, hvor der kunne købes ind og spares penge. Og endelig har flere besøgt hinanden for at besigtige diverse energiløsninger og håndværksarbejder inden bestilling. 

Som afslutning på projektet er der senest opsat solceller på Fortepladsen, hvor der produceres strøm til lys i infohuset. Der er også opsat infopanel, hvor der kan aflæses, hvor meget strøm, der produceres. Et tiltag, som allerede har fået en ny bølge af solcelle/solfanger snak til at blusse op på.

 

 

Vi vil gerne opfordre alle til fortsat at udveksle gode energimuligheder. Brug hjemmesiden til at dele gode erfaringer eller kontakt os fortsat gerne.

Karin Winther, Volsted Bygade 61 tlf. 30324939 Niels Henriksen, Volsted Skolevej 33 96369045

Omtale i Uge-Avisen

Omtale i Nordjyske

Ultimate Web